Gamerensche waard 10 april 2015

Als de zon weer gaat schijnen en de wilgen bloeien is het er tijd voor. Grijze zandbijtjes. Een specialist die wilgenstuifmeel nodig heeft als voedselbron.

Ze leven alleen maar ook toch ook samen. Iedere bij maakt een eigen nest maar wel in de nabijheid van andere bijen. Ze graven een diepe gang met zijgangen en daarin worden de eitjes gelegd in de hoop dat ze het jaar erop kunnen rekenen op volgroeide bijen.

Maar... er ligt gevaar op de loer van zogenaamde koekoeksbijen. De Roodharige Wespbij legt haar eieren in het nest van de Grijze Zandbij. Deze eitjes komen net iets eerder uit dan de eitjes van de Grijze Zandbij. Ze doen zich tegoed aan de larve van de zandbij en het voedsel dat voor de larve was klaargelegd. Van de Pantserbloedbij wordt gedacht dat die er een zelfde strategie op na houdt.

foto's en tekst: Dirk Muller