Vanwege de maatregelen m.b.t. de bestrijding van het coronavirus is de algemene ledenvergadering van 30 maart a.s. van de Natuurwacht Bommelerwaard tot nader order opgeschort. Ook de geplande aansluitende lezing over kleine marterachtigen wordt uitgesteld.