Vanwege de maatregelen m.b.t. de bestrijding van het Coronavirus komen alle excursies die tot 1 september waren gepland te vervallen. De op 6 juni geplande biodiversiteitsdag zal worden verschoven naar volgend jaar.
Ook alle tot 1 september geplande werkdagen in de Heem- en Kruidentuin komen te vervallen. Dit alles is besloten omdat het tijdens bovengenoemde activiteiten lastig is om de 1,5 meter afstand regel in acht te nemen.
Voor de ALV, die normaal gesproken in het voorjaar wordt gehouden, moet nog een oplossing worden gezocht. Het is echter al wel duidelijk dat deze niet voor 1 september zal worden gehouden.
De voor het najaar geplande foto tentoonstelling, ter ere van ons 45 jarig jubileum, komt helaas ook te vervallen.
Namens de Natuurwacht Bommelerwaard wensen wij u en uw dierbaren een goede gezondheid toe en geniet op gepaste wijze toch van al het mooist dat de natuur nu te bieden heeft.

Het bestuur van de Natuurwacht Bommelerwaard.