Het bestuur van de Natuurwacht Bommelerwaard nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 mei. De vergadering wordt gehouden in Dorpshuis Gambora in Gameren en start om 19.30 uur. In de vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over de activiteiten in 2011.

Na de officiële agendapunten zal landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen vanaf 20.15 uur een lezing verzorgen over Wielen in de Bommelerwaard. Wielen zijn van grote cultuurhistorische en ecologische waarde. Ze vormen de parels van het rivierenlandschap en herinneren aan dijkdoorbraken en de gevolgen van overstromingen. Over hun ontstaan heeft Van Hemmen door kaart- en veldonderzoek het nodige kunnen achterhalen. Zo heeft hij interessante nieuwe informatie gevonden over het wiel bij Nederhemert-Zuid. Hieraan zal hij in zijn lezing zeker aandacht schenken, alsook aan het Kloosterwiel en de wielen van de Nieuwendijk. Daarnaast zal hij ook de mystieke kant belichten. Hoe de overstromingen leidden tot bijgeloof en volksverhalen over de wielen. Van Hemmen kent heel veel verhalen over geheimzinnige verschijnselen rond de kolken, zoals dansende lichtjes, roepende stemmen en naargeestig klokgelui. En hij heeft ontdekt welke boodschappen deze volksverhalen voor ons in petto hebben.

 

De lezing is ook toegankelijk voor niet-leden.