Uitnodiging Algemene ledenvergadering Natuurwacht Bommelerwaard
21 mei 2014
Locatie: 
Zalen & Partycentrum Gambora te Gameren
Aanvang: 19.30 uur.

 

Beste leden van de Natuurwacht Bommelerwaard,

Namens het bestuur van de Natuurwacht Bommelerwaard (NWB) nodig ik u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV wordt gehouden op woensdag 21 mei a.s. Na afloop van de ALV kunt u een zeer interessante presentatie “Bevers in opmars“, door Stefan Vreugdenhil, bijwonen.
Na de herintroductie van de bever op verschillende plaatsen langs de grote rivieren gaat het herstel van de populatie voorspoedig.In de Bommelerwaard zijn beverburchten aangetroffen aan zowel de Maas- als de Waalzijde.

Onderstaand treft u de agenda voor de  ALV aan.

Graag tot 21 mei a.s.

Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van de NWB,  Harry Puijker,(vz)

 

Agenda ALV:

1.             Opening;
2.
             Bespreking jaarverslag 2013;
3.
             Bespreking financieel verslag 2013 en begroting 2014;
4.
             Verslag kascommissie;
5.
             Mutaties bestuur (zie toelichting);
6.
             Rondvraag;
7.
             Sluiting.

 

Toelichting agendapunt 5:

Voordrachten van het bestuur:
Henk van Eck, Dirk Muller, Harry Kolman en Beppie Schothorst zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor voornoemde leden wederom voor een periode van drie jaar te benoemen als leden van het bestuur van de NWB. Piet Tinga is afgetreden als bestuurslid en penningmeester. In zijn opvolging is momenteel nog niet voorzien.

Mogelijkheid tot opmaken voordracht door leden NWB:
Een voordracht door de leden dient door minimaal tien leden te worden gedaan. Een dergelijke voordracht moet uiterlijk 24 uur v
óó
r aanvang van de ALV bij het bestuur worden ingediend.