Groen en Doen project Natuurwacht Bommelerwaard: Herstel Kloosterwiel

In het landschapsplan Bommelerwaard staat reeds vermeld dat het wenselijk is om een project te starten dat gericht is op herstel van de 28 wielen in de Bommelerwaard. De wielen,restanten van o.a. vroegere dijkdoorbraken, zijn karakteristieke elementen in het rivierengebied en lenen zich bij uitstek voor vrijwillig landschapsbeheer, gericht op herstel, cultuurhistorisch besef en recreatie. (wandel,- en fietsroutes).

Eerste project: Kloosterwiel

Als eerste te herstellen wiel is gekozen voor het Kloosterwiel in Zaltbommel. De Natuurwacht Bommelerwaard is al 25 jaar actief betrokken bij het beheer van dit wiel. Jaarlijks zijn zo’n 20 tot 30 mensen vijf keer per jaar actief met beheerswerkzaamheden (met name het knotten van wilgen). Ook verricht de Natuurwacht inventarisatiewerkzaamheden, om de flora en fauna in beeld te brengen.

Kloosterwiel 1

kloosterwiel 2

Het Kloosterwiel is het leefgebied van enkele bedreigde soorten en recreatiegebied voor de mensen die in de buurt wonen. De Natuurwacht heeft zich in het verleden ingezet om het gebied te beschermen tegen oprukkende bebouwing. Het is nu niet alleen een kwestie van beschermen, maar ook het behoud begint belangrijker te worden.

Locatie

Zaltbommel

Doorlooptijd

van Feb. 1, 2013 tot April 1, 2014

Heeft u hem al (gezien)?

"Natuurlijk Bommelerwaard"

het maart-nummer van ons verenigingsblad.

 

 

 

Hier te bestellen

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hier is de plantenlijst "Goed voor vlinders en andere insecten!" te downloaden

 . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Ook op zoek naar een cadeau?

Zoek niet langer...

  Bestel een exemplaar van dit prachtige boek over de natuur van de Bommelerwaard

(klik hier)