Vrijwilligers van de Natuurwacht Bommelerwaard hebben in 2021 de rijkdom onderzocht van de fauna van Natuurgebied De Lieskampen nabij Gameren / Delwijnen. Wekelijks is men in alle vroegte op pad gegaan om de vele soorten vogels te inventariseren. Ruim 60 soorten zijn waargenomen, waaronder zeldzame moerasvogels als de roerdomp. De Lieskampen is ook rijk aan zangvogels, zoals Kleine karekiet en bosrietzanger en ook de blauwborst en nachtegaal.

Niet alleen zijn vogels geïnventariseerd in het 100 ha grootte natuurgebied, maar ook vlinders en libellen. Dit binnendijkse natuurgebied herbergt het grootste aantal soorten libellen van de Bommelerwaard. De lezing met fotopresentatie is op maandag 8 november in ontmoetingscentrum De Grote Aak te Zaltbommel. Aanvang 19.30 uur.