Door: Ton van Balken
Woensdag 18 januari aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34 Zaltbommel
Toegang: Gratis


Foto: Brandganzen

De uiterwaard van Hurwenen is een prachtig gebied om vogels te kunnen waarnemen. In alle seizoenen is het een lust om op zoek te gaan naar de vele broedvogels en wintervogels.  Deze maanden zijn het de wilde ganzen uit Noord-Europa die de aandacht trekken. Uit Siberië komen de kolganzen en vanuit Spitsbergen de brandganzen. Tussen de ganzen is het altijd zoeken naar zeldzame soorten zoals de roodhalsgans. Op het zandgat verblijven diverse soorten eenden zoals smienten, pijlstaarten, nonnetjes en andere zaagbekken. Tijdens de trek in het voorjaar kun je boven de nevengeul tussen de visdiefjes de zeldzame dwergmeeuw waarnemen. In het voorjaar is het wachten op de Zwarte sterns, die in de Hurnse kil een kleine broedkolonie vormen. Dan klinkt er uit het riet het gezang van de rietzanger, de Kleine karekiet en laat de roerdomp zich misschien horen. Sinds enkele jaren broeden er ook lepelaars en Grote zilverreigers in het moerasgebied. Woensdagavond 18 januari geeft Ton van Balken van de Natuurwacht Bommelerwaard in de Gasthuiskapel van Zaltbommel een lezing over dit prachtig natuurgebied bij Hurwenen en laat daarbij fraaie beelden zien van tal van vogels, die in de Hurnse uiterwaard voorkomen.


Foto: Lepelaar