Voor een aantal soorten zijn aanvullende tellingen nodig om territoria in kaart te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld soorten die baltsgedrag vertonen buiten de gewone telperiode of die nachtactief zijn.

 

Bosuil - 1 februari t/m 31 maart

Roofvogels (Buizerd, Havik, Sperwer) - 25 maart t/m 9 april

Steenuil - 15 februari t/m 15 april (i.s.m. werkgroep Steenuilen)

Patrijs - 15 februari t/m 15 april (i.s.m. werkgroep Akkervogels)

Ransuil - 1 juni t/m 15 juli

 

Neem contact met ons op als je interesse hebt om te helpen met het inventariseren van een van deze soorten/soortgroepen!