In Limburg voert men de discussie: “Wasberen afschieten of niet”. “Europa” is er duidelijk over en geeft aan dat de wasberen in Europa bij de invasieve exoten behoren (in Nederlands: Hier niet thuis horen, zich makkelijk vermenigvuldigen en concurreerend zijn voor inheemse soorten) en daarom bestreden moeten worden.

Dat de wasbeer aan een opmars bezig is in Nederland mag wel duidelijk zijn door de waarneming die onze werkgroep ‘Kleine marters’ begin maart deed. Deze werkgroep heeft verschillende camera’s binnen de Bommelerwaard staan om de bunzing, hermelijn en wezel te monitoren. Op een van deze camera’s legden we bovenstaande wasbeer vast in de Boezem van Brakel.

Ook aan de andere kant van de afgedamde Maas zijn sporen gevonden die (vrijwel zeker) van een wasbeer afkomstig zijn.

Welkom of niet… ze zijn er, ook hier!