Je kan geen krant openslaan of er staat iets in over stikstof. Stikstof houdt de gemoederen flink bezig in Nederland. Wat is er aan de hand? 

Planten gebruiken stikstof om te groeien. Stikstof is een belangrijk element voor al het leven op aarde. Stikstof komt onder andere voor in eiwitten en eiwitten zitten in alle cellen van alle organismen op aarde. 

Om die stikstof te kunnen gebruiken, moeten we stikstof op kunnen nemen. Dieren doen dat door andere dieren te eten of planten te eten. Planten doen dat door stikstofverbindingen (voornamelijk nitraat) op te nemen uit de bodem.

Stikstof is een algemeen element dat veelvuldig voorkomt op aarde. Ongeveer 80% van de lucht bestaat uit stikstofgas. Planten kunnen niets met het stikstofgas. Voordat planten er toegang toe hebben, moet het eerst worden omgezet in de chemische verbindingen ammoniak, nitriet en nitraat. Bodembacteriën doen dit werk voor hen. En als dat is gebeurd.... dan gaan planten dat razendsnel opnemen. 

Sommige planten doen dat makkelijker dan andere. Planten die dat heel goed kunnen zijn vaak snelle groeiers die alleen goed gedijen bij veel nitraat. Planten die van nature juist op armere grond leven groeien niet zo snel omdat er op armere grond van nature weinig nitraat beschikbaar is. Als er veel stikstof beschikbaar komt, worden ze dan ook weggeconcurreerd door snel groeiende planten die de rest overwoekeren. 

De hoeveelheid stikstof (lees ammoniak, nitriet, nitraat, en andere stikstofoxide) die in Nederland binnenkomt is groter dan de hoeveelheid die uit Nederland weggaat. Er is een overschot aan stikstofverbindingen (https://opendata.cbs.nl/statline/…). En die komen overal in onze omgeving terecht. Zo komt het dat er in natuurgebieden steeds meer stikstof terecht komt.  (klik HIER voor de kaart van Nederland waarop alle Natura2000-gebieden)

Omdat er door die toename van stikstof meer snelle groeiers zijn, worden de langzaam groeiende planten weggeconcurreerd. En daarmee verdwijnen ook de dieren die een specifieke relatie hebben met die planten. De biodiversiteit neemt af. 

Een grensoverschrijdend probleem. Daarom is er vanuit Europa wetgeving die tot doel heeft het stikstofoverschot in natuurgebieden terug te dringen. Ieder Europees land heeft zich daar aan te houden. Nederland ook en dacht dat te regelen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma staat ontwikkelingen die stikstof uitstoten toe, mits er een plan ligt om stikstof op een andere manier te minderen. Een ingewikkelde rekenmethode ligt hieronder om te bepalen hoeveel de uitstoot precies is. Het voorzag helaas niet in een directe mindering van stikstof. Als het plan er lag mocht de ontwikkeling doorgaan. Gevolg was dat veel ontwikkelingen door gingen zonder dat er compenserende maatregelen werden genomen. En dat is leven op de pof. En daarom heeft de rechter nu bepaald dat dat niet kan. Vervelend, maar te voorzien. (klik HIER voor een schematische voorstelling Stikstof-depositie -bron:RIVM-)

Hoe komt het dat Nederland een overschot aan stikstof heeft? Dat komt door ons allemaal en door de landen die ons omringen. In Nederland zijn grote bijdragers de industrie, veehouderij, transport (ook uw auto en de vliegreis) en de bouw. Vanuit het buitenland komt er veevoer binnen via schepen, nitraat via rivieren en stikstofoxide via de lucht. 

We zullen dus iets moeten doen om de uitstoot van stikstof te minderen. Onze leefomgeving staat onder druk. 

Lastig, want wie wil er minder vlees, eieren en zuivel consumeren? Wie wil er minder kilometers rijden of vliegen? En wie wil er dat onze economische welvaart onder druk komt te staan door strengere regels voor de industrie. Sommige maatregelen kunnen eenvoudig worden gerealiseerd en hebben, als we het gevoel even buiten spel zetten, enkel voordelen. Een lagere snelheid op de snelwegen bijvoorbeeld zorgt voor minder uitstoot van stikstof (en CO2), betere doorstroming, minder files, minder ongelukken en in veel gevallen daardoor een kortere reistijd. Wel jammer dat je dan niet eventjes het pedaal diep kan indrukken. 
Andere maatregelen zullen lastiger zijn en veel geld kosten zoals het verminderen van de veestapel. Veel boeren hebben leningen lopen om de huidige stallen en land te kunnen financieren. Wanneer die stallen ongebruikt blijven, brengt dat hoge kosten met zich mee. Er is immers bij de lening uitgegaan van een bepaalde hoeveelheid vlees- of melkproductie. 

Een spannende tijd dus. En hopelijk is de politiek zo wijs om de maatregelen zo te nemen dat we in Nederland de welvaart behouden. Zowel financieel als in een fijne, groene leefomgeving. De komende maanden zullen we het merken. 

tekst: Dirk Muller

 

foto: Koeien in de wei naast een natuurgebied. Het hoeft geen extra stikstof uitstoot te geven. Dat ligt eraan of de koeien extra, geïmporteerd voer krijgen. En of ze (een deel van het jaar) op stal staan. In de stal mengen urine en mest. Daarbij komt veel ammoniak vrij (stikstof) die makkelijk in de lucht komt en elders terecht kan komen. Op het land wordt dit door bacteriën in de bodem gebonden. Extra, geïmporteerd voer zorgt voor meer stikstof die ons land binnenkomt. Als die extra stikstof niet wordt afgevoerd krijgen je een stikstofoverschot.