Begin voorjaar 2020 is in de Gamerensche waard een steile zand/klei-wand, door Rijkswaterstaat, weggehaald en bekleed met basalt om steeds verdergaande afkalving tot stilstand te brengen. Helaas is daarmee een unieke nestplaats voor vele oeverzwaluwen verloren gegaan. De eerste tellingen stammen al uit 1981. Een aantal oplettende leden deden daarover bericht. Terecht vindt men het bizar dat in deze tijd een stuk prachtige natuur ‘zomaar’ opgeofferd is.
De Natuurwacht heeft hierover contact gezocht met Rijkswaterstaat en gehoor gevonden. Waar het mis gegaan is, is niet geheel duidelijk, maar dit had ook voor Rijkswaterstaat nooit zo mogen gebeuren.
Najaar 2020 worden er, in samenspraak met de Natuurwacht, herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarmee de oeverzwaluwen een nieuwe steile wand als broedplaats krijgen.
Gelukkig zijn oeverzwaluwen gewend in een dynamische omgeving te leven, zodat de kans dat een nieuwe wand in gebruik genomen zal worden, aanzienlijk is.