Begin voorjaar 2020 is in de Gamerensche waard een steile zand/klei-wand, door Rijkswaterstaat, weggehaald en bekleed met basalt om steeds verdergaande afkalving tot stilstand te brengen.
Helaas was daarmee een unieke nestplaats voor vele oeverzwaluwen verloren gegaan. Verschillende leden van de Natuurwacht Bommelerwaard deden daarover bericht.
De Natuurwacht heeft hierover contact gehad met Rijkswaterstaat. Beloofd werd dat in het najaar er, in samenspraak met de Natuurwacht, herstelwerkzaamheden uitgevoerd zouden worden, waarmee de oeverzwaluwen een nieuwe steile wand als broedplaats krijgen.

Tot onze tevredenheid heeft RWS afgelopen dinsdag ( 27/10) twee bestaande steile oevers vrij gemaakt, zodat de oeverzwaluwen komend voorjaar er weer terecht kunnen.

Foto’s: Herstel werkzaamheden en het resultaat. Fotograaf: Lot Tönis.