Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 maart, zijn Joop Wijkhuisen en Hans Welbie tot erelid benoemd. Beiden zetten zich al meer dan 40 jaar in voor de vereniging, met name voor het onderhoud van verschillende natuurgebieden.

Tijdens de uitreiking van de oorkondes is Joop gekwalificeerd als wellicht de beste (ketting)zager van de Bommelerwaard terwijl Hans geroemd werd voor zijn vakkundigheid op het gebied van het onderhoud van de kettingzagen van de vereniging. Ook vanaf deze plek willen wij Hans en Joop van harte feliciteren met hun benoeming tot erelid.