Afdrukken

 

Zondagmorgen a.s. organiseert de Natuurwacht een natuurwandeling in de Buitenpolder van Heerewaarden. Dit uiterwaardengebied tussen de Maas en de Waal is van grote rijkdom. Vrijwilligers van de Natuurwacht hebben dit jaar het gebied onderzocht op de aanwezigheid van vogels, vlinders en libellen. De inventarisatie laat zien dat er een grote diversiteit is aan flora en fauna. Meer dan 60 soorten vogels hebben in de Buitenpolder dit jaar gebroed, waaronder de ijsvogel, buizerd, kuifeend, krakeend, oeverzwaluw en vele soorten zangvogels. Het aantal fitissen in het gebied is bijzonder te noemen. Er komen zo'n 20 soorten libellen voor. Dit jaar zijn waarschijnlijk door de klimaatverandering zeldzame zuidelijke soorten gezien: vuurlibel, Zwervende heidelibel en de Zuidelijke keizerlibel. Zondagmorgen is iedereen welkom om met een natuurgids van de Natuurwacht mee te lopen.

De start is bij de ingang van de Buitenpolder in de bocht van de Heggeldijk en de Hogewaard. Aanvang 8.00 uur. De excursie duurt 2 uur.