De Natuurwacht beheert een eigen heemtuin en een kruidentuin. In de heemtuin zijn vele planten uit de diverse landschapstypen van het rivierengebied te zien. In de kruidentuin staan vele geneeskruiden, kookkruiden en welriekende kruiden, zoals ze ook vroeger in kloostertuinen voorkwamen.

De beide tuinen zijn aangelegd op een schitterende locatie aan de Zaltbommelse stadswal en zijn dagelijks te bezichtigen tussen 9.00 en 20.00 uur. De toegang is vrij. Het onderhoud van deze tuinen is arbeidsintensief en wordt gedaan door vrijwilligers. In de maanden maart t/m oktober is er eenmaal per maand een werkochtend op zaterdag. De data zijn vermeld op de Activiteitenagenda van deze website. Iedereen is dan van harte welkom.

U kunt de tuinen bereiken vanaf de Bommelse wallen of vanuit het voetpad de Oliemolen (in het verlengde van de Karstraat, dan wel aan het einde van de Nonnenstraat links).

 

Heemtuin De Mispelhof
In de heemtuin is een groot aantal planten uit het rivierengebied te zien, die op natuurlijke wijze in diverse soorten plantengemeenschappen bij elkaar staan. Enkele landschapselementen zijn: berm, griend, poel, rivierduin en dijk. De heemtuin heeft de naam Mispelhof gekregen, naar de fruitboom met die typische bruine vruchten. In de tuin staan op diverse plaatsen mispels. 

Kruidentuin De Kloosterhof

Op de plaats, waar in de 15de eeuw het Maria Magdalena klooster stond, ligt nu de kruidentuin van de Natuurwacht Bommelerwaard. De Augustinessen hadden destijds al een kloostertuin met geneeskrachtige kruiden, die o.a. werden gebruikt voor de zieken van het Bommels Gasthuis.