De Werkgroep Vogels en Planten wil een breed beeld krijgen van de vogels en planten in de Bommelerwaard. Daarom en het voor ons zelf gevarieerd te houden, inventariseren we iedere excursie een ander gebied. We voeren de verzamelde gegevens in op Bommelerwaard.waarneming.nl.