We zijn op zoek naar foto’s!

Een boek over vogels is natuurlijk niet compleet zonder foto’s. Van de huis-tuin-en-keuken merel tot de zeldzame koereiger, van de exotische nijlgans tot de oerhollandse kievit, van iedere soort zoeken we beeldmateriaal. Hoewel we al diverse foto’s verzameld hebben is de jacht op het perfecte plaatje nog voor alle vogelsoorten geopend.

 

Drie categorieën

Belangrijke onderdelen van het boek zijn de beschrijvingen van alle vogels van de Bommelerwaard en de beschrijvingen van de landschapstypes in de Bommelerwaard, bezien vanuit het oogpunt van de vogels die er leven. We zijn op zoek naar foto’s in drie categorieën:

1. Vogelsoort

De foto dient ter illustratie van een vogelsoort, in de vorm van een grote foto bovenaan het item voor de betreffende soort. De foto toont alleen deze soort. Het kan gaan om de hele vogel, een detail/portret, een silhouet, een groep, een jong, etc. Het is leuk als de vogel kenmerkend of juist opmerkelijk gedrag vertoont. Vanzelfsprekend willen we vogels niet verstoren voor een foto. We plaatsen geen foto’s die van dichtbij zijn genomen van nesten.

We zijn in het bijzonder op zoek naar foto’s die karakteristiek zijn voor de Bommelerwaard. Denk bijvoorbeeld aan een ijsvogel op de loopbrug van Slot Loevestein, een kauw op de kerktoren, een kokmeeuw die voor de Martinus Nijhoffbrug vliegt, een fuut in de haven van Kerkdriel, een witte kwikstaart op de verkeersborden bij De Groot in Hedel etc. Maar evengoed zijn foto’s welkom van vogels die de soort in hun volle glorie laten zien: een lepelaar in het Munnikenland, een brilduiker op de Waal, een kievit op een akker of een graspieper op een paal in het weiland.

2. Landschap

Op de foto staat een typisch Bommelerwaard tafereel. Bijvoorbeeld:

  • Een herkenbaar gebied (denk aan polderlandschap, de dijken en rivieren, etc.);
  • Karakteristieke elementen temidden van het landschap (denk aan een boom, knotwilgenlaan, kas, etc.);
  • Een kenmerk (huis, schuur, hek, Martinus Nijhoffbrug, kerktoren, waterwerk) dat alleen in de Bommelerwaard te vinden is;
  • Een historisch beeld uit de Bommelerwaard dat duidelijk in relatie te brengen is met een vogelrijk gebied of een vogelsoort (denk aan historisch materiaal van eendenkooien, een foto uit de Bommelerwaard van de verdwenen zomertortel, foto’s van de aanleg van de Lieskampen, etc.).

3. Vogelsfeerimpressie

Op de foto staat een vogel of groep vogels zoals we dat in de Bommelerwaard herkennen. Deze foto's dienen als aanvullende illustraties.

 

Criteria

Naast de hierboven genoemde wensen is er een aantal technische criteria waaraan foto’s moeten voldoen.

Scherp en goed belicht

Het onderwerp van de foto moet scherp zijn. Bij een close-up foto gemaakt met een telelens is de scherptediepte relatief klein. De vogel is dan misschien niet van voor tot achter scherp in beeld. Belangrijk is dat in ieder geval het oog van de vogel scherp is en dat onscherpte in de overige delen niet storend is. De foto moet niet onderbelicht en vooral niet overbelicht zijn.

Resolutie

Voor een afdruk van 15 x 10 cm is een fotobestand nodig van minimaal 2 megapixels (= lengte maal breedte in pixels gedeeld door 1 miljoen). Als er een uitsnede moet worden gemaakt dan moet de originele foto groter zijn. Als er bijvoorbeeld één vierde deel van de originele foto wordt uitgeknipt om de vogel groter in beeld te krijgen, dan moet de originele afbeelding minstens 8 megapixels groot zijn. De meeste camera’s maken foto’s van 10 of meer megapixels. We ontvangen graag de originele foto om zelf eventueel een uitsnede te kunnen maken.

Voor een foto van bijvoorbeeld een vogel is het nodig om voldoende marge rondom het onderwerp te hanteren. Dat maak het mogelijk om nog wat met de beeldverhouding te doen. Het onderwerp van de foto vult daarom bij voorkeur niet meer dan 2/3 deel van de foto.

Bestandsformaat

Dit is normaal gesproken JPEG. Het hoeft geen RAW formaat te zijn.

Locatie en datum

Geef bij de foto aan waar deze is gemaakt (i.i.g. in welk gebied in de Bommelerwaard) en wanneer. Precieze coördinaten van de plek zijn wenselijk, maar niet noodzakelijk.

 

De redactie van de Vogelatlas Bommelerwaard kiest uit de foto’s die aan de technische eisen voldoen de foto’s die zij het meest waardeert en het beste vindt passen in het geheel, waarbij erop gelet wordt dat er een gevarieerde mix ontstaat van close-up- en overzichtsfoto’s, actiefoto’s en portretten, zomer- en winterbeelden, mannetjes- en vrouwtjesvogels, etc.

 

Voorwaarden gebruik

We hanteren de volgende voorwaarden:

  • De redactie besluit welke foto’s uiteindelijk gebruikt worden voor het boek.
  • De foto’s zijn door de redactie rechtenvrij te gebruiken.
  • De foto’s worden onbewerkt met de redactie gedeeld.
  • De foto’s mogen worden gebruikt voor alle doeleinden m.b.t. de Vogelatlas, zoals presentaties en het magazine van de Natuurwacht Bommelerwaard, tenzij anders overeengekomen.
  • De redactie zal de naam van de fotograaf vermelden bij de foto of bij de fotoverantwoording. 
  • We vragen om foto's die we zonder vergoeding mogen gebruiken. Een eventuele winst op het boek (opbrengst min kosten) komt ten goede aan de Natuurwacht Bommelerwaard en daarmee aan de natuur van de Bommelerwaard

Stuur je foto’s op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., eventueel via WeTransfer.

4. Soorten waarvan we nog foto's zoeken

Van alle soorten broed- en wintervogels zijn mooie foto's welkom, maar voor sommige vogels zijn we in het bijzonder op zoek. Van de vogels die hier (kunnen) broeden zijn dat:

Appelvink
Boomvalk
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Grote Lijster
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Knobbelzwaan
Koekoek
Kwartel
Nijlgans
Porseleinhoen
Smient
Snor
Soepeend
Soepgans
Sperwer
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Stadsduif
Tafeleend
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Wespendief
Zanglijster
Zwarte Roodstaart
Zwarte Stern
Zwarte Zwaan

 

En van de wintergasten zoeken we vooral naar foto's van:

Baardman
Blauwe Kiekendief
Casarca
Geelpootmeeuw
Goudplevier
Grote Gele Kwikstaart
Houtsnip
Keep
Kleine Bonte Specht
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zwaan
Nonnetje
Pijlstaart
Pontische Meeuw
Stormmeeuw
Toendrarietgans
Waterpieper
Wilde Zwaan
Zilvermeeuw