In dit artikel treft u de zaken aan die specifiek het verenigingsjaar 2016 aan gaan:

- jaarverslag 2016

- financieel jaarverslag 2016

- Baten en lasten 2016