In dit artikel treft u de zaken aan die specifiek het verenigingsjaar 2017 aan gaan:

 

- Algemene ledenvergadering 22 maart

- Jaarprogramma 2017

 

- Notulen alv 2017

- Jaarverslag 2017

- Financieel jaarverslag 2017

- Balans 2014, 15, 16 en 17

- Baten en lasten 2017