Hieronder treft u de informatie aan welke betrekking heeft op 2018:

 

      - Uitnodiging ALV 2018

      - Notulen ALV 2018

- Vijfjaren beleidsplan 2018-22

- Jaarprogramma 2018

- Financieel jaarverslag 2018