De Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard (WKMB), onderdeel van de Natuurwacht Bommelerwaard, bestaat per december 2021 uit 6 leden: Eric Janssen, Harry Kolman, Arnout de Mooij (coördinator), Jaap Sluiter, Coen van Tuijl en Kelly Rebergen. Het voornaamste doel van de WKMB is: ‘Het in kaart brengen van kleine marterachtigen in de Bommelerwaard’ en ‘inzicht krijgen in habitatkeuze en –gebruik door kleine marterachtigen'. Onder ‘kleine marterachtigen’ verstaan wij de wezel, hermelijn en bunzing. Over de verspreiding van de kleine marterachtigen in de Bommelerwaard is weinig bekend maar de werkgroep leert steeds meer. Lokale kennis die nodig is om kleine marterachtigen te beschermen blijft schaars. Het vergaren van deze (lokale) kennis over de verspreiding van kleine marterachtigen is onze basis voor het in kaart brengen en beschermen van de kleine marterachtigen.

De wezel (Mustela nivalis) is het kleinste roofdier van Europa. Het is een roofdier pur sang dat gespecialiseerd is in het vangen van (veld)muizen. Het territorium van de wezel meet slechts enkele hectaren. Het territorium van de man overlapt vaak territoria van meerdere vrouwen. Wezels komen in veel verschillende typen gebieden voor. In het habitat van de wezel dient altijd voldoende voedsel en dekking aanwezig te zijn. De hermelijn (M. erminea) is iets groter dan de wezel en is daarvan te onderscheiden door de zwarte staartpunt en scherpe demarcatielijn. In Nederland heeft enkel de hermelijn een witte wintervacht. Ook de hermelijn leeft in veel verschillende gebieden, in Nederland lijkt de hermelijn wel een voorkeur te hebben voor nat habitat. De hermelijn neemt prooien die vele malen groter zijn dan hijzelf. De bunzing (M. putorius) is de grootste van de kleine marterachtigen en wordt vaak gevonden in kleinschalig landschap, de bunzing komt daarnaast vaak voor in de buurt van water en zelfs in de buurt van mensen. Het menu van de bunzing is gevarieerder dan dat van de wezel en de hermelijn. Alle kleine marterachtigen leven in holen die ze overnemen van hun prooi (veldmuis, bruine rat, mol, konijn etc.) of in natuurlijke holtes.

Landelijk is er zeer weinig bekend over de populatiegrootte en –trend van wezel en hermelijn. Over populatiegrootte en –trend van de bunzing is vrijwel niets bekend. Het ontbreekt dan ook aan goede kwantitatieve methoden om kleine marterachtigen te monitoren. In de Bommelerwaard is de WKMB in 2019 begonnen met het inventariseren van kleine marterachtigen en blijft deze activiteiten doorzetten.

 

Wezel met prooi