Eind 2021 is de akkervogelwerkgroep opgericht. De groep heeft als doel om akkervogels als patrijs, veldleeuwerik en kneu in de Bommelerwaard te helpen. Dit willen we doen door samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en De Capreton op zoek te gaan naar locaties waar maatregelen ten behoeve van akkervogels  genomen kunnen worden.
Daarnaast is het monitoren van de patrijs in de Bommelerwaard een belangrijke activiteit van de groep. In verschillende gebieden worden patrijzen geteld door een groepje enthousiaste vrijwilligers. Deze tellingen maken onderdeel uit van een meetnet opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.