Hieronder treft u de informatie aan welke betrekking heeft op 2019:

 

- Uitnodiging ALV 2019 

- Jaarprogramma 2019

- Jaarverslag 2019

- Financieel jaarverslag 2019

- Balans 2016, 17, 18 en 19

- Baten en lasten 2018 en 19