Op 12 en 13 mei vond de derde Big Day van de Bommelerwaard plaats, onze jaarlijkse vogelspotwedstrijd die dit keer werd gehouden in de gemeente Zaltbommel. Doel was om in 24 uur zoveel mogelijk soorten vogels te ontdekken. Team "Brakeend" mocht de wisselbeker, de Bommelerwoerd, mee naar huis nemen.

Gezamenlijk zagen de deelnemende teams 109 soorten vogels! Tot de hoogtepunten behoorden een ransuil, een snor (rietvogel die klinkt als een wekker in de verte) en een onverwachte roepende kwartel. Het Munnikenland leverde specialiteiten af als purperreigers, kluten en veldleeuweriken. Ook op andere plekken waren mooie vondsten, zoals de trots van de Lieskampen, het paartje boomvalken. Voor een goede score moest echter ook worden gezocht naar algemene vogels als de groenling, de nijlgans en de staartmees. Opvallende afwezige was de ringmus. Dit neefje van de huismus was helaas nergens te vinden.

We nodigen iedereen met enthousiasme voor de regionale natuur van harte uit om volgend jaar in de lente mee te doen aan de vierde Big Day, die dan in de gemeente Maasdriel zal worden gehouden. Het is helemaal niet nodig om voor de winst te gaan; Het leukst is de uitdaging voor jezelf. Het is een spel vergelijkbaar met een speurtocht, met geo caching (of met Pokémon GO), maar dan volledig verzorgd door het gevarieerde landschap van de Bommelerwaard. En het is superleuk om na zo'n actief dagje buiten de ervaringen met elkaar uit te wisselen, onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Foto's: Bommelerwoerd, rietzanger, roodborsttapuit, blauwborst, ringmus

Vrijwilligers van de Natuurwacht Bommelerwaard hebben een aantal gierzwaluwkasten vervangen aan de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. In totaal hangen er nu acht nestkasten aan de noordoostzijde van de kerk, klaar om de gierzwaluwen te verwelkomen na hun overwintering in Afrika.

Gierzwaluwen zijn echte stadsvogels die onder dakpannen of andere holtes in gebouwen broeden. Ze maken ook graag gebruik van speciale nestkasten. Bijna twintig jaar geleden zijn acht van dit soort nestkasten opgehangen tijdens een restauratie van de kerk op initiatief van de restauratiecommissie. De laatste jaren werden deze kasten goed gebruikt door de gierzwaluwen. Na twee decennia waren de kasten echter dringend aan een onderhoudsbeurt toe: één van de kasten miste een dak, één kast hing scheef, en één kast was al snel na het ophangen naar beneden gevallen. Reden voor de Natuurwacht om contact op te nemen met de Sint-Maartenskerk om de kasten te vervangen en te controleren. De beheerders van de kerk gingen graag in op dit aanbod om deze beschermde soort weer een mooi onderkomen te bieden. Vijf nieuwe kasten zijn opgehangen, drie oude kasten konden nog een jaartje mee. De eerste week van mei worden de gierzwaluwen weer in de binnenstad verwacht. De Natuurwacht houdt de kasten in de gaten en zal volgend jaar weer een onderhoudsbeurt uitvoeren.

 

Foto's: Sint-Maartenskerk Zaltbommel, door Cassandra van Altena