De werkgroep planten bezoekt natuurgebieden in de Bommelerwaard en houdt bij welke soorten ze daarbij tegenkomen. De waarnemingen worden ingevoerd in waarneming.nl om zodoende vrij toegankelijke data te krijgen.

In 2020 is gestart met een aparte werkgroep planten nadat bleek dat er voldoende interesse was voor het apart inventariseren van planten.