De Natuurwacht Bommelerwaard is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift fiscaal kunt aftrekken. Meer informatie over giften aan een ANBI-instelling is hier te vinden: Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar? (belastingdienst.nl). Ons RSIN is 817257664.