Windenergie

De Natuurwacht Bommelerwaard staat in principe positief ten opzicht van windturbines. Het is een onmisbare component binnen de noodzaak tot het opwekken van duurzame energie. En kan een bijdrage zijn aan het zoveel mogelijk voorkomen van, door de mens geïnitieerde, klimaatverandering.
Het voorkomen van mogelijke verstoring door windturbines van flora en fauna is van groot belang. Flora en fauna hebben altijd voorrang. Binnen en in de naaste omgeving van Natura 2000 gebieden geen windturbines plaatsen.

 

Zonne-energie

De Natuurwacht Bommelerwaard staat in principe positief ten opzicht van zonnepanelen. Het is een onmisbare component binnen de noodzaak tot het opwekken van duurzame energie. En kan een bijdrage zijn aan het zoveel mogelijk voorkomen van, door de mens geïnitieerde, klimaatverandering. Bij voorkeur zonnepanelen plaatsen op daken van gebouwen.
Het voorkomen van mogelijke verstoring door zonnepanelen van flora en fauna is van groot belang. Binnen en in de naaste omgeving van Natura 2000 gebieden geen zonneparken aanleggen. De schaalgrootte van zonneparken moet in verhouding staan tot de directe omgeving, het landschap en het karakter van het rivierengebied, flora en fauna hebben altijd voorrang.