Biodiversiteit en beheer van de openbare ruimte staan steeds meer in de belangstelling. De biodiversiteit gaat achteruit en allerlei organisaties, bedrijven en particulieren zetten zich in om het tij te keren. Als Natuurwacht zijn we daar erg blij mee.

Tegelijk zien we dat er initiatieven bij zijn die, met alle goede bedoelingen, de (plaatselijke) inheemse natuur meer kwaad dan goed doen of nauwelijks bijdragen aan een betere biodiversiteit. Als Natuurwacht Bommelerwaard hebben we daar over nagedacht en willen we het volgende uitgangspunt voor het voetlicht brengen.

We stellen ons een nee, tenzij beheer voor. Er wordt eerst gekeken naar de actuele situatie én naar goed doordacht beheer. Alleen als blijkt dat daarmee de gestelde doelen niet kunnen worden bereikt, kan inzaaien en inplanten van regionaal voorkomende inheemse soorten een optie zijn.

Zo voorkomen we dat gebiedsvreemde soorten die niet aansluiten bij de lokale populaties van planten en dieren, de lokale populaties van planten en dieren in de weg zitten.

Bijvoorbeeld: Het inzaaien van een bloemenmengel met lokaal inheemse soorten voor bijen wordt dan bijvoorbeeld alleen gedaan als het niet lukt om met het juiste maaibeheer een bloemrijke berm te krijgen.