Hieronder treft u de informatie aan welke betrekking heeft op 2023:

 

- Vijf jaren beleidsplan 2023-2027

- Jaarprogramma 2023

- Jaarverslag 2023

- Financieel jaarverslag 2023

- Balans 2022 en 2023

- Baten en lasten 2022 en 2023

- Notulen ALV 2023

- Vernieuwd Huishoudelijk Reglement