Er is veel enthousiasme voor de Vogelatlas Bommelerwaard! Er zijn al 39 inventarisatieblokken van de 57 blokken verdeeld onder ruim 20 tellers.

De atlas heeft als doel om de vogels in de gehele Bommelerwaard in kaart te brengen. Dit doen we door alle kilometerhokken van de Bommelerwaard te tellen.

Bij vogeltellingen wordt al snel gedacht aan het tellen in natuurgebieden. Ook op de claimkaart is de voorkeur voor natuurgebieden en uiterwaarden terug te zien. Maar het is juist ook interessant om te weten welke vogels er voorkomen in bijvoorbeeld industrieterreinen of in dorpen. Ook de weilanden kunnen voor leuke verrassingen zorgen: er kan zomaar een tureluur broeden in het voorjaar, of een bokje uit de sloot opvliegen in de winter. Wil je meetellen? Klik dan hier voor meer informatie over het project en een handleiding met de telmethode. Een kaart met alle inventarisatieblokken (blokken ter grootte van 4 kilometerhokken) is hier te vinden.